יש אמירות עם המון משמעות ….

"בכל אי סדר יש סדר נסתר"
קרל יונג,  פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי שווייצרי
בכל סדר יש סדר נסתר יונג